Trevista UNiteD AB 

INTERIM / ADVISER

Vi över 25  års erfarenhet inom management consulting. Vi arbetar branschoberoende och har erfarenhet av många typer av organisationer, stora som små, privata som offentliga, nationella som internationella. Vi har även en stark förankring och erfarenhet inom sport och gränslandet mellan sport och affärer. Vi erbjuder vår samlade erfarenhet som rådgivare, interim & att arbeta inom styrelser. Vi hjälper också våra kunder med mötesplats och projektledning. 


Adviser - Rådgivare

Anlita oss som rådgivare i frågor kring organisation, utveckling, prestation och resultat. Som rådgivare jobbar vi att hjälpa till att förflytta verksamheten till ett önskat läge.Vi är rådgivare inom strategi, ledarskap, team och effektivitet. 
Interim

Vi går in i interimsuppdrag under en begränsad period för att hantera utmaningar, tillfälliga behov och förändringar.Vi passar in i olika faser av förändringar. Det kan handla om resultatutveckling, leda försäljnings och marknads avdelningar. 


Styrelse

Vi är certifierade styrelseledamöter. Vi har erfarenhet av uppdrag inom näringsliv, elitidrott och ideella föreningar.