Trevista UNiteD AB 

NEW Business

Vi ser en ny värld växa fram och det skapar förändringar och utmaningar i allt snabbare takt än någonsin tidigare. Vi ser starka affärsrelationer som en mycket viktig faktor i allas karriärer. Vi är med och hjälper våra kunder i att skapa nya möjligheter för nya affärer. Vi arbetar från idé till genomförande i att skapa mötesplaster, affärsutvecklingsprojekt och vi erbjuder konkret säljkraft.
Vi är duktiga på att snabbt kunna hoppa in i olika situationer, skapa en snabb överblick av verksamheten för att sen kunna skapa värde och göra skillnad. Vi tar fram upplägg som passar kundernas ambitioner och utmaningar och hjälper dem att förflytta sig från dagens läge till önskat framtida läge och hantera kritiska framgångsfaktorer på denna resa. 
Vi tror att allt börjar i möten mellan människor. Vi arbetar med människor, för människor och genom människor. Vi utvecklar och leder inspirerande affärsmöten som frukostmöten, föreläsningar, nätverkande och träningsdagar. Allt i syfte att lyfta våra kunder och partners till nya nivåer. 
Vill du vara med? Kontakta Lasse Gustafsson på lasse@trevistaunited.se
t