New Business

Vi leder projekt i syfte att skapa nya resultat. Projekt som vi skapar efter egna idéer eller i samverkan med våra kunder.  Vi har genomfört många lyckade projekt inom såväl affärsvärlden som inom sportens värld.

Vi ser också starka affärsrelationer som en mycket viktig faktor i allas karriär.  Vi är övertygade att vi alla behöver utmanas, diskutera spännande utvecklingsfrågor och möta människor från olika verksamheter.  Vi är övertygade att allt börjar i möten mellan människor. 

New Business

Vi är med och utvecklar nya affärsmöjligheter. Vi leder projekt på ett effektivt sätt..

We GBG -Frukostmöten- affärsmöten

Vi leder eff affärsnätverk i Gbg. Vi  arrangerar med jämna mellanrum olika typer av mötesplatser. 

Gränslandet sport & affärer

Vi tror på samverkan mellan sports och business. Vi skapar möjligheter tillsammans med sport och näringsliv.


Facilitator . Moderator

Vi leder möten på ett mycket proffsigt sätt.

Föreläsningar

Vi har gjort flera hundra föreläsningar inom våra konsultområden,

Konferenser

Anlita oss som arrangör av er nästa konferens.