Trevista UNiteD AB 
mer info påwww. worksmarter.se

" Nyckeln är inte att prioritera det som står på ditt schema utan att schemalägga det du prioriterar"

Drömmer du om att få mer tid, en tom inkorg, hinna planera och reflektera mer, bli mindre störd och ha färre avbrott, lära dig att säga nej och ha färre möten under dagen? 

Vi vet att det finns perioder när många känner sig stressade, upplever att de har ont om tid, har för mycket att göra och att många i viss mån tappar kontrollen över situation. När hjulen snurrar allt snabbare springer många av oss fortare för att hänga med. Det hjälper inte alltid att öka arbetstakten. Det är inte det mest effektiva Genom att arbeta enklare och smartare minskar slöseriet med tid och man kan verkligen fokusera på de viktigaste och mest värdeskapande arbetsuppgifterna.
WORK SMART PHILOSOPHY -en metod med fokus på planering, prioritering, struktur, beslutsfattande, hjärna och arbetssätt för att frigöra energi och stressa mindre. Förbättra ditt fokus och ditt arbetsflöde, få mer gjort av rätt saker, utan stress. Utveckla ett hållbart arbetssätt!

Genom att arbeta enklare och smartare minskar slöseriet med tid och man kan verkligen fokusera på de viktigaste och mest värdeskapande arbetsuppgifterna. Vi hjälper er att fokusera på rätt saker, frigöra tid, planera, prioritera och reflektera mer. Vi tränar er förmåga att minska stressen och öka produktiviteten.

Vi har jobbat tillsammans med Lasse Gustafsson vid flera tillfällen under de senaste åren, både med ledarskapsutbildningar för chefer och med effektivitets- och arbetssättsutveckling för bankens medarbetare, och vi har vid varje tillfälle varit mycket nöjda. Under utbildningspassen har vi haft intressanta diskussioner med många aha-upplevelser och skratt. Lasses metodik och råd har gett oss, både på individnivå och som organisation, nya insikter och verktyg för en bättre struktur och effektivitet i vårt dagliga arbete.
Christian Jönsson – VD Ivetofta Sparbank 


WORK SMART PHILOSOPHY

Vi hjälper er att fokusera på rätt saker, frigöra tid, planera, prioritera och reflektera mer. Vi tränar er förmåga att minska stress och öka produktiviteten på jobbet och privat. Vi vill att ni ska ta er tid att stanna upp, reflektera och arbeta med hur ni väljer att spendera er tid. Effekterna vet vi kan bli enorma. Ta bättre hand om er,  resultaten kommer bli bättre och alla kommer att må mycket bättre. Vi ger helt enkelt människor möjlighet att prestera sitt bästa jag. Er viktigaste tillgång är människorna. Så som vi ser det är det ju  vettigt att alla arbetar effektivt? 

Vi är specialiserade på att förbättra affärsresultaten genom att öka effektiviteten på arbetsplatsen. Vi förbättrar individers kompetens och arbetsätt. Vi skapar högpresterande team. Och vi arbetar med var och en av er så att vi tillsammans utvecklar er verksamhet och skapar förutsättningar för nya resultat. 

Vår träning sker teoretiskt och praktiskt. Med humor och insikter blir surdegarna plötsligt till hanterbara uppgifter. Inom alla områden kommer ni få verktyg och konkret träning för att bli bättre på att hantera alla uppgifter och förväntningar i en alltmer informationsrik, kravställande och stressig värld.Under vår träning drar vi ner tempot, ger er  verktyg som hjälper er att få kontroll över er arbetsdag och låter er arbeta fokuserat och praktiskt med era egna uppgifter varvat med inspirerande och lärorika workshops och föreläsningar. Vi arbetar  i en serie mycket skräddarsydda workshops och coachingssessioner, som tillhandahåller de mest aktuella, relevanta och innovativa lösningarna på utmaningarna i dagens arbetsmiljö. 

Efter träning med oss kommer alla tillbaka till arbetsplatsen med ett nytt lugn, en tom inkorg, en planering som skapar nya möjligheter, med ett nytt arbetssätt och med nya verktyg för att fortsätta arbeta smartare och effektivare i vardagen. Att jobba hållbart helt enkelt. För allas skull. 

För att skapa resultat krävs mål och planer. Men det som verkligen gör skillnad i slutändan är att om man har förmågan att exekvera planen, det vill säga att få rätt saker att hända. 

Utmaningarna uppstår ofta när det kommer till praktiken, genomförandet eller exekveringen, då är det långt ifrån alla som verkligen får rätt saker att hända.  Vår erfarenhet är att det som är bråttom allt för ofta går före det som verkligen är viktigt. 

Det är här vår träning kommer in. Vårt verktyg är ett sätt att frigöra potential och att verkligen nå mål på ett effektivt och hållbart sätt. 

WORK SMART PHILOSOPHY

-en metod med fokus på planering, prioritering, struktur, beslutsfattande, hjärna och arbetssätt för att frigöra energi och stressa mindre. Förbättra ditt fokus och ditt arbetsflöde, få mer gjort av rätt saker, utan stress. Utveckla ett hållbart arbetssätt!

Genom att arbeta enklare och smartare minskar slöseriet med tid och man kan verkligen fokusera på de viktigaste och mest värdeskapande arbetsuppgifterna. Vi hjälper er att fokusera på rätt saker, frigöra tid, planera, prioritera och reflektera mer. Vi tränar er förmåga att minska stressen och öka produktiviteten.

Vi får er att ta er tid till att stanna upp, reflektera och arbeta med hur ni väljer att spendera er tid. Effekterna vet vi kan bli enorma. Ta bättre hand om dig, dina resultat kommer bli bättre och du kommer att må mycket bättre. Under vår träning drar vi ner tempot, ger er verktyg som hjälper er att få kontroll över er arbetsdag och låter er arbeta fokuserat och praktiskt.

”Lasse Gustafsson är en lysande talare. Han pratar inte massa teori utan använder vardagsexempel från arbetslivet som man känner igen sig i väldigt väl. Det är både roande och lärorikt. Jag kan starkt rekommendera Lasses träning i personlig effektivitet. ” 
Mats Nyberg – Marknadschef Arvato Financial Group AB

Målet med träningen är att förbättra förutsättningarna att skapa ett positivt resultat. Att bli mer produktiv och att få rätt saker gjorda är självklart en del av träningen. Träningen hjälper er att få en överblick över alla åtaganden – prioritera och fokusera rätt. Genom att hantera detta på rätt sätt får ni det mentala utrymmet att vara mer kreativ, mer strategisk eller varför inte bara mer närvarande. Ni får mer gjort (rätt saker), förbättrar samarbeten, får ökad kontroll och därmed minskad stress. Vi lär er säga ja till Er och nej till det som inte är viktigt. Resultatet blir att ni mår bättre och kan frigöra tid till det som verkligen är viktigt. 

Genom att arbeta enklare och smartare minskar slöseriet med tid och man verkligen kan fokusera på de viktigaste och mest värdeskapande arbetsuppgifterna. 


WORK SMARTER - 6 STEG

Steg 1

Riktning

Vår träning hjälper dig att minska stressen och öka produktivitetsnivån på jobbet och privat.

Vad vill du uppnå? Vilka är dina arbetsuppgifter? Vi hjälper dig att skapa struktur på såväl krav som ambitioner. Vi är övertygade att tydliga målbild och förväntningar skapar möjligheter att göra rätt saker. 

Steg 2

Planera & Prioritera 

Är det brådskande viktigare än det viktiga? Allt för ofta är många brandsläckare. Vi får dig att proaktivt arbeta med din planering och din prioritering på ett hållbart sätt som gör att du också kan hantera det oförutsedda. Använd din kalender mer effektivt för att frigöra mer tid. Använd möjligheterna till distansarbete, hybrida möten och rätt arbete på rätt plats. 

Steg 3

Få tid för Execution

Att gå ifrån plan till exekution bygger på att ha en bra plan för dagen, för veckan och på lång sikt. Att skapa förutsättningar att frigöra potential kräver struktur för exekution.  Det handlar också om att identifiera slöseri med tid och resurser, och att frigöra tid för kvalitet och värdeskapande arbetsuppgifter samt skapa ordning och reda och struktur på arbetsplatsen.

"Effektivt arbetssätt med Lasse förändrar världen! Vi ändrade öppettider, fick en underbar och mycket lugnare arbetsro på kontoret när alla medarbetare genomgått effektivt arbetssätt. Jag rekommenderar den!

Marianne Thörning – VD Ekeby Sparbank

Steg 4

Hantera Inflödet

Idag är det lätt att springa fel. Nya mail, nya meddelanden i olika kanaler, telefonsamtal, kollegor som bryter in. Undvik att ha uppgifter och att göra i ditt huvud. Samla inflödet i en och skanna av enligt en modell som passar er bäst. Vi har en metod hur du på ett enkelt sätt kan hantera inflödet och synkronisera ditt inflöde på ett effektivt sätt med ex din kalender.

Steg 5

Vinnande Vanor 

I stort sett allt vi gör styrs av våra vanor. Work smarter är ett vinnande arbetsätt individuellt och tillsammans där gemensamma vanor för effektivitet grundas av spelregler, arbetsätt och samspel ligger till grund för att arbeta effektivt.  Vanor kring, epost och kommunikation. Vanor kring arbetsmiljöer, distansarbete och möten. 

Steg 6

Uppföljning & Framdrift

Att följa upp, fira framgångar hantera avvikelser och fokusera på vad du proaktivt ska göra kommande period är en framgångsfaktor.  Uppföljning och framdrift kan ske individuellt, team och hela organsationen. Fokusera på rätt saker framåt. 

BOKA EN FÖRELÄSNING! 

Jobba Smartare - "bli en görare"

Föreläsningen kommer att handla om hur du når nya resultat enklare och snabbare. Du får verktyg och inspiration för att bli bättre på att hantera uppgifter och förväntningar i en alltmer informationsrik, kravställande och stressig värld. 

Få mer gjort (rätt saker), få ökad kontroll, minskad stress och frigör tid till det som verkligen är viktigt. Genom att arbeta enklare och smartare minskar slöseri och verkligen kan fokusera på de viktigaste och värdeskapande arbetsuppgifterna.  


  • Lasse Gustafsson  

    Lasse har genomfört hundratals föreläsningar inom ämnet. 

  • TID 2-3 timmar + workshop

    Extra effekt.Lasse kan genomföra föreläsningen på er nästa kick off, konferens eller affärsmöte.