Trevista UNiteD AB 

Business & Sales Accelator

En metodik som skapar acceleration till lönsamma affärer. Ni vill mycket. Ni har höga ambitioner och stora visioner, För att ta er dit krävs både  både strategi, mindset och ett arbetsätt som verkligen prioriterar på viktiga sakerna. Vi skapar tillväxt och lönsamhet genom att träna och utveckla förutsättningar för försäljning, varumärkesbyggande och framtida önskade resultat-

Att leda sitt bolag eller sitt uppdrag och samtidigt hantera affärsutveckling och försäljning kan vara utmanande.  Att hinna med att göra rätt saker och samtidigt anpassa sig till det föränderliga företagsklimatet som råder, hantera alla utmaningar och alla störningsmoment kan vara svårt. Försäljning är "bara en" av alla dina arbetsuppgifter. Det är lätt hänt att den försvinner i virvelvinden av alla annat. Tid behöver prioriteras för säljaktiviteter och uppföljning för att säkerställa ditt och bolagets kommande intäkter. Tid behöver kontinuerligt avsättas och tid behöver användas på rätt sätt. Vi har under många år arbeta med att utveckla arbetsätt, frigöra potential för att hjälpa företagare, säljare och konsulter att nå nya resultatnivåer. Vi har arbetat med kunder som leder ett bolag, arbetar med försäljning inom bank och försäkring, arbetar som konsulter inom olika områden. Vi har haft uppdrag inom bilförsäljning, sports marketing, resebyråer nn....

Som vi ser det är starten viktigt. Att utifrån omvärlden, ambitioner och tjänster göra PLANEN. Det är här vi kommer in. 
  • VISION – Vart är du på väg? - en bild av framtiden som du vill att den ska se ut.
  • POSITION – Hur är du unik? - Vilken idé tjänar du pengar på. Vilket är ditt löfte?
  • STRATEGIER – Välj väg.  Sätta konkreta och utvalda mål för uppnå din önskade framtid.
  • ACTION – Skapa action - Vad ska hända idag, nästa vecka , kvartal och år.
Vi bygger konkreta affärs och säljprogram där du coachas av en erfaren konsult/ säljcoach.  Vi använder ofta ett styrverktyg som heter OKR. Det blir din mål & resultattavla för ditt proaktivt arbete mot nya mål. Den kommer hjälpa dig hålla fokus på rätt saker.

Vi hjälper dig implementera metoder och strategier för att bygga ett starkt personligt varumärke samt attrahera kunder till dina tjänster och erbjudanden! Vå får dig att lyckas på riktigt. 


Mål, marknad & framtid

Hur ser marknadsstrategin ut? Vad vill du uppnå? Var hittar du kunder idag och i framtiden? Hur marknadsför du dig? Hur och var vill du synas? Vi får dig att lägga grunden. 

Försäljning & Arbetssätt 

Säljutveckling -  Ett Proaktivt och strukturerat arbetsätt vid försäljning med enkla kraftfulla säljverktyg. Transferera strategier & planer från marknad till försäljning.

Resultat 

Vi knyter ihop marknad och försäljning till att verkligen skapa resultat och intäkter. Öka ditt förtroendekapital. 20 % av dina insatser kommer att nå 80 % av dina resultat. 

.

Planering & Prioritering

Vi utvecklar ett konkret effektivt arbetsätt med fokus på de mest värdeskapande aktiviteterna. Undvik brandkårsutryckningar, ligg i framkant och arbeta proaktivt arbeta med försäljning. 

.

Coaching

Personligt coachande arbetsätt för att ständigt vilja och våga bli bättre. Följ upp, säkerställ framgång och proaktivt planera nästa steg. 

.

Prestationspsykologi

Prestationspsykologi  för att prestera på topp. Kom över mentala hinder, våga utmana trygghetszonen, öka effekten av sina säljinsatser.

.