Några av våra uppdrag

Några exempel på Uppdrag

Resultatutveckling Jag utvecklar ett nytt målinriktat arbetssätt för att nå nya konkreta mål. Tillsammans har jag med ledningsgrupper definierat ett skarpt nuläge, arbetat därefter fram en utmanande och attraktiv gemensam målbild.  Utifrån det framtida önskade läget identifierar vi möjliggörare och hinder för att ta kunden till det framtida läget, d v s vad måste hända här & nu för att nå där och sen. Med andra ord - en strategi.  Jag börjar i ledningsgruppen och fortsätter därefter ut i organisationen.
Från ledningen ut i organisationen Alla team ska äga sin plan. Det är då det kommer att hända något. Det är då alla blir motiverande att genomföra den. Att vara med och skapa sitt teams plan skapar ägarskap, motivation och ökar därmed förmågan och viljan att lyckas gå från ord till handling. Jag får varje team att skapa sin strategi och plan för genomförande utifrån företagets målbilder och planer. Teamen skapar den och teamen äger denI princip kan man säga att jag ”sätter framtiden” i spel nu i respektive arbetsgrupp/team/avdelning. 
Ledningsgrupps utveckling Vi ser allt för ofta att samspelet, grundfundamentet och det proaktiva arbetet kring den gemensamma framtiden inte är optimalt. Många möter fortfarande utmaningar med silotänk, suboptimering, ineffektivt, prestige och tydliga svårigheter att samarbeta. Jag får ledningsgrupper att bli en strategisk ledningsgrupp som arbetar med utvecklande frågor som tar verksamheten framåt. Att skapa en trygghet i att utmana varandra för att hitta konstruktiva och framåtriktade lösningar och beslut. Jag tränar ledningsgruppen utifrån faktorer som är gemensamma för högpresterande lag.  Tydliggör den potential som finns i laget och hur den kan frigöras genom att bäst spela lagets styrkor. Helt enkelt att använda teamets kraft, kunskaper och färdigheter för att ta itu med viktiga frågor på bästa sätt. 
Ledarskap - Vinnande kulturer skapas alltid medvetet. De leds av ledarna har tydliga strukturer och ett gemensamt språk. Jag tränare ledare praktiskt i det hantverk som ledarskapet är. Det kommer inte fungera att lösa morgondagens utmaningar och problem med gårdagens lösningar. Ledare spelar en avgörande roll för acceleration och framgång. De åser upp högre prestationsnivåer och engagemang från sina team och utvecklar ledarskap i hela sin organisation kommer att vara de som är bäst rustade att dra nytta av allt eftersom världen förändras.
Värdegrund & Kulturförändringar Vill du nya resultat behöver du göra nytt och annorlunda. Vi har sett hur traditionella metoder inte kunna ge tillräckligt bra effekter. Värdegrund är de gemensamma normer och värderingar som finns i större eller mindre grupper av människor. Företagskultur innebär hur man faktiskt agerar internt och externt. Våra arbeten med resultat, struktur och ledarskap leder till en tydlig och skarp kultur. Vi etablerar en företagskultur som tar ansats till de mål ni har. Vi arbetar med att tydliggöra värdeskapande och affärskritiska situationer och tillsammans med er fokusera på rätt beteenden. Syftet med en gemensam värdegrund är att skapa en gemensam syn på de värden som är viktiga för företagets anställda för att kunna nå målen. 
Effektivare arbetsvanor. Jag skapar tillsammans med kunden ett gemensamt och individuellt arbetssätt där alla får rätt saker gjorda, förbättrar samarbetet med sina kollegor, skapar ökad kontroll och minskar stressen. Resultaten vi söker är att hjälpa alla må bättre och att alla kan frigöra tid till det som verkligen är viktigt. Genom att arbeta enklare och smartare minskar slöseriet med tid och man verkligen kan fokusera på de viktigaste och mest värdeskapande arbetsuppgifterna. 
Sälj & Affärsutveckling – Jag har tillsammans med ett flertal företag skapat nya förutsättningar för säljare och affärsutvecklare. Genom tydliga målbilder, ett effektivt arbetssätt och med en konkret coachande uppföljning säkerställer vi förflyttning och acceleration mot de uppsatta målen. 
Organisationsutveckling – Under 2021–2022 har jag lett ett visions & målarbete i en elitklubb. Tillsammans med styrelse, alla personal samt en stor idel ideella medlemmar har vi stakat ut framtiden genom att etablera en Vision och 6 st konkreta mål, Efter det har jag lett klubben genom en resultatinriktad struktur där jag skapat en struktur för hur grupperna arbetar och skapar förutsättningar för att nå mål. En viktig del har varit att skapa en coachande uppföljningsstruktur.
Fokus på affärs och säljutveckling Elitklubb - Vi inledde med ett mål och framtidsarbete med klubbens kommersiella marknadsråd. ett skarpt nuläge, arbetat därefter fram en utmanande och attraktiv gemensam målbild.  Utifrån det framtida önskade läget identifierade vi möjliggörare och hinder för att ta klubben till det framtida läget, d v s vad måste hända här & nu för att nå där och sen.  Därefter byggde vi ett effektivt arbetssätt genom tydliga målbilder och med en konkret coachande resultatuppföljning och ett resultatorienterat arbetssätt. 
Projektledning – Jag ledde ett projekt för utveckling av ledare och medarbetare inom besöksnäringen i Halland. Insatsen var ett stöd under pandemin för att bransch som var hårt ansatt. Jag fick chansen att jobba med flertal hotel, eventbolag och turistcentrum. Vårt arbete bestod av mål, arbetssätt och organisationsutveckling från ledning och ut i organisationen. 
Tjänstesektorn - EU finansierat projekt för att undersöka sektorns behov av stöd. Jag undersökte behovet av att etablera en typ av organisation liknande den som IUC har byggt upp inom industrin. Mitt uppdrag var att intervjua individer, företag och organisationer för att sedan lämna ett förslag till min uppdragsgivare.
Projektledning - Kommersiella möjligheter Mitt ansvar var att skapa förutsättningar för klubben att etablera sig i den högsta ligan. Jag ledde den operativa verksamheten inom försäljning, marknadsföring och affärsutveckling. Tillsammans med ett marknadsråd skapade vi förutsättningar genom att utveckla sponsring och events till kommersiella verktyg. Vårt stora arbete var att skapa ett långsiktigt samarbete kring namnrättigheten på arena och elitlag. Ett uppdrag där vi arbetade målmedvetet kring att skapa starka synergier kring våra samarbeten.