New Business

Vi erbjuder projektledning av affärsinriktade upplägg. Vi har en stark passion av att leda kommersiella projektet mot nya nya resultat. Vi har en bakgrund inom såväl change management och sports management. Vår unika bakgrund gör att vi har en annan utgångspunkt och erfarenhet än många andra. Det ger oss förutsättningar att skapa helt nya och unika resultat.

Sports & Business

New Business

Organisation & arbetssätt