Projekt - Kommersiell Exellence 

Vi arbetar med att stärka kommersiella samarbeten.  Vi har en stark förankring och erfarenhet inom sport och gränslandet mellan sport och business. Vi hjälper näringslivet och partners att tillsammans på ett kraftfullt sätt skapa samarbeten för att skapa extraordinära resultat. En metod för att frigöra potential och skapa ny resultatnivåer för alla partners i ett kommersiellt arbete.

Strategi, Mål &  Execution.

Möten & Samarbeten

Nya möjligheter & sales

MÖTEN, MÄNNISKOR & MÖJLIGHETER

Vi har lång erfarenhet av att vara med och skapa projekt och möten för nya möjligheter. Vi arbetar från starka ideer till genomförande och uppföljning. Våra jobb är ofta att vara med och arrangera konferenser, vara föreläsare, skapa och genomföra frukostmöten eller att vara facilitator. Innehållet kan vara allt ifrån mål, strategi, ledar, individ och teamutveckling. Vi arbetar också med att utveckla affärsnätverk och skapa samverkan mellan sport och näringsliv. Vår breda erfarenhet och vårt omfattande nätverk gör att vi kan tillsammans med våra kunder kan skapa mycket attraktiva möjligheter för utveckling.

ProjeKt & Change

Vi lever i dag i en värld som förändras oerhört snabbt. Förändringstakten har aldrig varit så hög som nu och det kommer aldrig att gå lika långsamt som nu, i framtiden. Att ligga i framkant och att arbeta proaktivt är och kommer allt mer vara en framgångsfaktor för att kunna nå toppen. Varje kunds situation är unik. Vi förstår vad våra kunders utmaningar är och vilka möjligheter vi kan utveckla vidare tillsammans. Vi är duktiga på att snabbt kunna kunna sätta oss in i olika situationer, skapa en snabb överblick av verksamheten för att sen kunna skapa värde och göra skillnad, på riktigt.

Vi har under 20 år arbetat med att utveckla nya resultat genom att skapa och genomföra framgångsrika projekt. 

Vi har arbetat med projektledning inom besöksnäringen, mötesplatser, tjänsteutveckling, sports & business, säljutveckling mm....

Vi vill alltid ha minst 1 projekt igång där vi får skapa och vara kreativa att förflytta oss mot uppsatta mål. 

Affärsutveckling med samarbeten

En metodik som skapar acceleration till lönsamma affärer. Ni vill mycket. Ni har höga ambitioner och stora visioner, För att ta er dit krävs både både strategi, mindset och ett arbetsätt som verkligen prioriterar på viktiga sakerna. Vi skapar tillväxt och lönsamhet genom att träna och utveckla förutsättningar för försäljning, varumärkesbyggande och framtida önskade resultat

Vi lever i dag i en värld som förändras oerhört snabbt. Förändringstakten har aldrig varit så hög som nu och det kommer aldrig att gå lika långsamt som nu, i framtiden. Att ligga i framkant och att arbeta proaktivt är och kommer allt mer vara en framgångsfaktor.  Vi är med och hjälper våra kunder i att skapa nya möjligheter både internt och externt.
Inom sportens värld finns det ofta ett väldigt starkt engagemang.  Vad kan affärsvärlden lära sig av sportens värld? Tänk om man kunde omsätta ovan engagemang till näringslivet. Vad skulle vara möjligt då? Att skapa passionerade och vinnande kulturer är något som växer fram över tid och det är det som verkligen gör skillnad på riktigt. 
Vi hjälper näringslivet och sportens värld att tillsammans nyttja kraften och skapa samarbeten för att skapa extraordinära resultat. Bortom traditionella sponsorpaket och företagsevent så kan näringslivet ihop med sportens värld skapa unika lösningar som tillför värde för alla partners och för samhället i stort.Som företagare och entreprenör så finns det mycket att tjäna på att utveckla starka partnerskap. Att arbeta i gränslandet mellan sport och affärer kan generera bolaget, rättigheten och samhället helt nya resultatnivåer.  tUtforska det möjliga - upnå det extraordinära. Vi börjar med tydliga syften och mätbara mål. 

NEW BUSINESS

Nya möjligheter till nya affärer. Vi tar våra kunder från idé till verklighet och genomförande. 

THINK TANK

Vi utvecklar affärsnätverk och frukostmöten där ledare möts i inspirerande workshops och föreläsningar där nya möjligheter skapas. 

SPORTS2BUSINESS

Vi hjälper näringslivet och sportens värld att tillsammans nyttja kraften och skapa samarbeten för att skapa extraordinära resultat. 

INTERIM

Vi har mer än 25 års erfarenhet av managemenconsulting, affärsutveckling, ledarskap och coaching. Vi erbjuder vår erfarenhet för styrelser och som interim.