Trevista UNiteD AB 

Effektfulla Möten

En anledning till att vi måste träffas och "ha ett möte" är att det skapar bättre förutsättningar för att driva utveckling. Frågan är hur vi bäst tar vara på den potentialen. Det är klart att era möten ska vara effektiva – också! Ni ska ha tydliga mål, en tydlig agenda som är lätt att checka av, en effektiv process och gärna hög fart och fokus på sakfrågan så att ni inte fastnar. Men det i sig räcker inte för att ni ska få till riktigt bra möten.

Det ni också behöver är hög energi eller starkt engagemang. Att ge mötesdeltagarna spelutrymme att bli involverad på riktigt. Att nyttja den potential och kunskap som finns i rummet, på riktigt.  Med andra ord, starka relationer, ett attraktivt syfte, en vision, gemensamma spelregler för hur vi beter oss, fokus på beröm och positiva interaktioner, men också en ärlig, respektfull och öppen dialog där alla är involverade. Dessa möten kallar vi Effektfulla möten.

Möten är och kommer att vara en viktig del av vårt arbetsliv. Idag ägnar vi många gånger över hälften av vår arbetstid åt möten. Det kan vara fysiska, digitala och/eller hybridmöten. Tyvärr upplever alldeles för många ”som går på möten” att det är många timmar som bara kastas bort. När vi ägnar så mycket tid i möten så ger det oss mindre tid att verkligen genomföra det vi bestämmer på möten. Dessutom så vet vi att förberedelser inför möten och efterarbeten av det som bestäms väldigt sällan prioriteras tillräckligt mycket. 

Det är för lätt att boka möten! Varje medarbetare har i sin hand ett verktyg för att boka upp ett antal personer och ta deras tid.  I de flesta företag kan en enskild medarbetare inte ta beslut om inköp av varor eller tjänster för 10.000 kronor, men kan lätt med ett knapptryck boka ett möte som medför en kostnad på lika mycket.

Vi har utvecklat en praktisk utbildning för dig som leder möten eller för hela mötesgrupper. Vi ger Der grunderna för effektfulla och engagerande möten. Du får inspiration, kunskap och konkreta verktyg för att kunna förbereda, planera och leda engagerande och effektiva möten, fysiska liksom digitala och hybrida. Vi tränar er till att bli högpresterande mötesgrupper. Vi använder vår kunskap och konkreta verktyg hur ni kan skapa en hållbar och resultatskapande möteskultur.

  • Metoder och tekniker för att kunna leda effektiva & engagerande möten

  • Inspiration och insikt hur du kan skapa en hållbar möteskultur

  • Hur värderingar och ledarskap kan levandegöras genom era möten

  • Framtagande av rätt mål och rätt syfte, som lägger grunden till ditt möte

  • Konkreta tips för hur du förbereder och planerar för maximal effekt

  • Metoder och verktyg för att skapa engagemang och delaktighet

  • Kunskap och tips för digitala, fysiska och hybridmöten

  • Hur vi hanterar utmanande beteenden i möten?

  • Hur får vi rätt saker att hända efter mötet.

Vår träning anpassas alltid efter förutsättningar och behov.