"SOME PEOPLE WANT IT TO HAPPEN, SOME WISH IT WOULD HAPPEN, OTHERS MAKE IT HAPPEN"

Vi hjälper våra kunder att stärka sin marknadsposistion genom att skapa möjligheter för nya affärer.  Vi arbetar tight med våra kunder och hjälper dom att stärka sälj, skapa effektfulla samarbeten och våga skapa nya projekt. 


business & sales

Vi lever i dag i en värld som förändras oerhört snabbt. Förändringstakten har aldrig varit så hög som nu och det kommer aldrig att gå lika långsamt som nu. Att ligga i framkant och att arbeta proaktivt är och kommer allt mer vara en framgångsfaktor.  Vi är med och hjälper våra kunder i att skapa nya möjligheter både internt och externt. Att arbeta med försäljning idag innebär nya möjligheter men också många utmaningar. Vi hjälper företag att sätta sin struktur på försäljning och skapa nya resultatnivåer.
  1. Nuläge - tillsammans definiera ett skarpt nuläge mot bakgrund av den situation (internt & externt) som råder.

  2. Önskat läge sätta upp en framtida utmanande och attraktiv målbild utifrån framtida ambitioner. Var vill ni befinna er där & sen.

  3. Kritiska framgångsfaktorer - vilka är utmaningarna för att ta er till det framtida önskade läget, d v s vad måste hända här & nu för att nå där & sen. Vi skapar konkreta actions med gemensamt ansvar och individuellt ansvar. 

  4. Planera, Prioritera & Exekvera på rätt saker. Skapa ett arbetssätt för att nå mål på ett effektivt sätt. 

 

arenor för utveckling

Vi utvecklar våra kunders affärer genom att stärka affärsrelationer i syfte att skapa nya anfallsvinklar. Vi skapar arenor som dig som är ledare och vill utvecklas. Vi samlar ledare från organisationer, erfarna konsulter och representanter från sporten värld. Vi är övertygade att genom att samla all erfarenhet i inspirerande mötesarenor skapas möjligheter för såväl företag, sports och samarbeten i gränslandet mellan sport och affärer.

Vi är också med och skapar konferenser, frukostmöten, nätverksträffar ....Vi vet att det fysiska mötet är oslagbart.

Vi arbetar aktivt med att bygga målinriktade mötesplatser och partnerskap i syfte att kunna skapa fler och bättre hållbara affärer som leder till nya resultatnivåer. 


affärer är också en sport 

Vi arbetar med att skapa acceleration till lönsamma affärer. Ni vill mycket. Ni har höga ambitioner och stora visioner, För att ta er dit krävs både både strategi, mindset och ett arbetsätt som verkligen prioriterar på viktiga sakerna. Vi skapar tillväxt och lönsamhet utvecklar förutsättningar för försäljning, varumärkesbyggande och framtida önskade resultat

Inom sportens värld finns det ofta ett väldigt starkt engagemang.  Vad kan affärsvärlden lära sig av sportens värld? Tänk om man kunde omsätta ovan engagemang till näringslivet. Vad skulle vara möjligt då? Att skapa passionerade och vinnande kulturer är något som växer fram över tid och det är det som verkligen gör skillnad på riktigt. 
Vi hjälper näringslivet och sportens värld att tillsammans nyttja kraften och skapa samarbeten för att skapa extraordinära resultat. Bortom traditionella sponsorpaket och företagsevent så kan näringslivet ihop med sportens värld skapa unika lösningar som tillför värde för alla partners och för samhället i stort. Som företagare och entreprenör så finns det mycket att tjäna på att utveckla starka partnerskap. Att arbeta i gränslandet mellan sport och affärer kan generera bolaget, rättigheten och samhället helt nya resultatnivåer.  Utforska det möjliga - upnå det extraordinära. 
Vår breda erfarenhet och vårt omfattande nätverk gör att vi kan tillsammans med våra kunder kan skapa mycket attraktiva möjligheter för utveckling. Vi utvecklar våra kunders och partners affärer genom att stärka affärsrelationer i syfte att skapa nya anfallsvinklar.