Vill du skapa nya resultat? 

Vi är konsulter som arbetar med operativa och strategiska insatser inom management och performance. Vi hjälper våra kunder att utveckla starka varumärken, frigöra potential, skapa tillväxt och förbättra lönsamhet. 
Vi arbetar branschoberoende och lång erfarenhet av alla typer av organisationer, stora som små, privata som offentliga, nationella som internationella, samt även inom sport och gränslandet mellan sport och affärer. Vi arbetar efter ett mycket effektivt och framåtlutat arbetsätt som hjälper våra kunder att nå ambitiösa mål på ett effektivt och hållbart sätt. Vår meritlista visar att de flesta kan uppnå mycket mer än de tror de kan klara av. 

Affärer är också en sport. Vårt mindset som förenar affärsvärlden och sportens värld  på ett konkret och vinnande sätt. 

"Ideas are king - Execution is King Kong"

Om oss

Vi lever i dag i en värld som förändras oerhört snabbt. Förändringstakten har aldrig varit så hög som nu och i framtiden kommer det aldrig att gå lika långsamt som nu. Vi är otroligt engagerade managementkonsulter med en unik kombination av framåtlutat arbetsätt, kompetens, erfarenhet och vilja och kraft att förändra.

Vi hjälper våra kunder att driva lönsamhet och tillväxt genom människorna. Vi frigör potential, förstärker förmågor och driver utveckling. Vi arbetar efter ett mycket effektivt och framåtlutat koncept för att leda och utveckla organisationer mot uppsatta mål. Vår meritlista visar att de flesta kan uppnå mycket mer ambitiösa mål än de tror de kan klara av. Vi har övertygelsen att det finns många likheter mellan sportens värld och affärsvärlden. Precis som i en framgångsrik lagidrott är samarbete, ömsesidig förståelse, tydlig spelidé och gemensamma mål avgörande. Vi arbetar sida vid sida med våra kunder för att maximera potential och uppnå gemensam framgång. 

Trevista

Vi är konsulter som frigör potential och driver lönsamhet & tillväxt. Vi skapar nya resultat. Utifrån våra erfarenheter har vi utvecklat vår modell och filosofi som vi kallar We Make it Happen. 

United 

Vårt nätverk av partners & kunder skapar möjligheter tillsammans. Vi tror på långvariga partnerskap där förtroende mellan partners skapar unika affärsrelationer och möjligheter. 

Lasse Gustafsson

Konsult med lång erfarenhet av uppdrag nationellt och internationellt inom både business & sports. Lasse leder Trevista och projekt i samarbete med partners. 

OM OSS


WHY we exist

Vi vet att utveckling är enda vägen framåt. Om det står still kommer man snart att hamna efter. Därför är vilja och att  ständigt utmana otroligt viktigt för framgång. I hela vår karriär har det varit en röd tråd. Vi är bra på att skapa handling.

HOW we work

Vi är bra på att förstå våra kunders utmaningar och vilka möjligheter vi kan utveckla vidare tillsammans. Vi är duktiga på att snabbt  sätta oss in i olika situationer, skapa en överblick av verksamheten för att sen kunna skapa värde och göra skillnad - på riktigt.

WHAT we do

Vi leder, vi utvecklar och vi inspirerar. Vi gör vårt nätverk tillgängligt. Vi erbjuder konsulttjänster, rådgivning, interim, coaching och träningsprogram. Vi erbjuder också strategiska och operativa insatser inom sälj, möten och marknad. 

Tre hörnstenar


Människor

Allt går istort sett att kopiera idag. Det är människorna som gör skillnad på riktigt. Människor formar kulturen och människor får saker att hända. 

Matcher

Vi brinner för mötesplatser.  När människor möts och "spelar match" så frigörs kraft och potential. Nya ideer och nya ambitioner får chans att utvecklas. 

Möjligheter

När människor möts så händer något. Vi brinner för att ta chansen och utveckla möjligheter. Våga utmana valda sanningar, det leder till nya möjligheter. 

T.E.A.M

Together Everyone Achives Miracles  "THE BEST WAY TO PREDICT THE FUTURE IS TO CREATE IT" 

Namn E-post Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in

Vill du nå nya resultat på riktigt?

Kontakta oss!

Trevista United AB 

Lasse Gustafsson 

+ 46 705 809812

lasse@trevistaunited.se 

customers