"IDEAS ARE KING - EXECUTION IS KING KONG"Make right things happen

Trevista United är en konsultföretag med bas i Göteborgsområdet. Vi har under  25 år arbetat med över 400 kunder och genomfört över 3000 uppdragsdagar.
I våra uppdrag får våra kunder ta del av vårt "know how & know who" dvs säga våra erfarenheter, våra kontakter och våra metoder.  Vår passion handlar om göra allt för att hjälpa vår kund att utveckla morgondagens önskade resultat. 

Att få rätt saker att hända - Vårt DNA

Vi arbetar branschoberoende och har erfarenhet av många typer av organisationer, stora som små, privata som offentliga, nationella som internationella. Vi har även en stark förankring och erfarenhet inom sports och gränslandet mellan sport och affärer.   
Vi accelererar utveckling av organisation, människor och affärer.


NyTT Konsultnätverk

We Make it Happen är en konsultgrupp bestående av managementkonsulter i Sverige. Vi har tillsammans över 40 år erfarenhet av att utveckla vinnande organisationer som skapar extraordinära resultat. Konsultgruppen är skapad av bolagen Trevista United AB och Feedforward AB.
Vi hjälper våra kunder att nå sin fulla potential på ett hållbart och effektivt sätt.  Vi utvecklar helt enkelt affärsmässiga arenor och arbetsätt för nya resultat.

www.wemakeithappen.seUnited 

"SOME PEOPLE WANT IT TO HAPPEN, SOME WISH IT WOULD HAPPEN, WE MAKE IT HAPPEN"