Executive Search 

Våra första år inom consulting var inom projektledning inom rekrytering, bemanning och coaching. Vi var med och byggde upp Sveriges främsta EU finansierade projekt där Företagarna skapade en unik stark plattform för rekrytering. Inom elitidrotten har vi också arbetat med att bygga lag, värva ledare och spelare, träna förmågor, allt för att få strategin genomförd. Vi har även periodvis arbetat med coaching och outplacement. 

Under våra nu 25 år som managementkonsulter hjälper vi våra kunder i att utveckla möjligheter med framtida resultatnivåer. Ibland är det en strategi som behöver sättas, ibland behöver vi stärka förmågor som skapar förutsättningar att lyckas. Ibland behöver man få in ny energi genom ett nytt ledarskap. Utifrån detta har vi nu valt att gå inom och jobba med Based on People.  BoP är ett partnerägt företag i nära samarbete med kunder nationellt och internationellt. BoPs starka övertygelse är att människor är nyckeln till ett företags framgång, oavsett hur du mäter det.

Based On People erbjuder tjänster inom tre huvudområden.

  • Executive Search, Interim management och Second opinion. •

  • Ledarbedömning – Bedömning / utvärdering av ledare, ledningsgrupper och styrelser • Ledarutveckling –

  • Coachning och utbildning av individer och grupper, förändringsledning och affärsutveckling.