BUSiness CONCEPTS

Vi skapar nya anfallsvinklar och utvecklar våra kunders affärer genom att stärka affärsrelationer. Vi ser en ny värld växa fram och det skapar förändringar och utmaningar i allt snabbare takt än någonsin tidigare. Vi hjälper våra kunder skapa målinriktade samarbeten för att skapa extraordinära resultat. Vi leder interim försäljningsprojekt. Vi utvecklar och leder inspirerande affärsmöten som frukostmöten, föreläsningar, nätverkande och träningsdagar. Allt i syfte att lyfta våra kunder och partners till nya nivåer. Strategiska Partnerskap

Mål & Möjligheter - projekt 

Vi hjälper sport & företag att identifiera möjligheter och nå extraordinära mål på ett effektivt och hållbart sätt,Vad ska  ske här och nu för att nå där och sen? Vi har utvecklat ett målverktyg som frigör potential. 

Kommersiella rättigheter

Vi tar fram nya kommersiella rättigheter som bygger på sportens samlande värde och gör det till ett erbjudande Koncepten bygger också på vad näringslivet säker och har behov av för att kunna accelerera sin affär till nya resultatnivåer. . 

Försäljning - Interimsupdrag

Vi leder uppdrag inom försäljning av rättigheter. Det kan innebär att vi coachar försäljningsavdelningar, genomför försäljning och/eller innehar ett interimsuppdrag inom konceptifiering och försäljning. 

Events - Mötesplatser sport & näringsliv

Vi är med och skapar inviterande mötesplatser dör näringsliv och sportens värld inspirerar, utvecklar kompetenser och skapar tillsammans nya inspirerande möjligheter till affärsrelationer