VI HJÄLPER våra kunder nå mål PÅ ETT EFFEKTIVT OCH HÅLLBART SÄTT.

Varje kunds situation är unik, men det finns ofta vissa likheter och gemensamma nämnare med andra verksamheter. Vår erfarenhet är vår styrka. Vi vill och kan verkligen förstå vilka våra kunders utmaningarna är och vilka möjligheter vi kan utveckla vidare tillsammans. Vi sätter oss snabbt in i en organisations utmaningar, kultur och ambitioner för att skapa förståelse. Vi får ofta höra av våra kunder att vi är duktiga på att få med oss människor, få alla att vara delaktiga, ta större ansvar och tillsammans skapa nya resultat. Vi får ihop laget med jaget och bygger arbetsglädje, motivation och struktur. 

Vår långa erfarenhet av management consulting, ledar, grupp och individutveckling samt all aår inom sportens värld och gränslandet mellan sport och affärer gör att vi har en plattform som få andra. Vårt dna är att - Vi får saker att kända på riktigt.  Det är utifrån det vi bygger våra erbjudanden.  

Vi skräddarsyr upplägg som passar våra kunders ambitioner och utmaningar.

  • Vi leder och driver förändringsprojekt i syfte att förbättra organisationers  möjligheter att nå extraordinnära resultat. 

  • Vi utvecklar djärva, innovativa, förtroendeskapande och produktiva organisationer. Vi tror och vet av erfarenhet att våra erfarna och passionerade konsulter är vår viktigaste resurs.

  • Vi utvecklar ledare, ledningsgrupper, individer och arbetsätt. 

  • Vi brinner för att engagera oss i möten, möjligheter och affärer. 

Genom att få arbeta med intressanta och utmanande projekt driver det oss att växa som människor och proffs. Vår bakgrund inom sports har självklart påverkat oss. Vi tar med oss våra verktyg från sportens värld in i näringslivet. Vi är övertygade att affärer också är en sport. 

Sports2Business 

Under det senaste decenniet har elitidrottens värld blivit mer affärsmässig, men det finns mycket som businessvärlden fortfarande kan lära sig av elitidrotten. Businessvärlden talar ofta om prestation men alltför ofta värdesätter den egentligen bara resultat. Idrottare och tränare inom elitidrott vet att resultaten verkligen spelar roll. Men de är lika seriösa när det gäller prestation.

Det finns inom elitidrotten ett större fokus och tonvikt på förberedelser och planering. I näringslivet hamnar ofta ett obevekligt fokus på att "göra" saker som då blir på på bekostnad av att förbereda och granska, Inom sporten ägnas mer tid åt att granska vinnande recept än att analysera förluster.  Elitartister, oavsett arena, förstår också vikten av fysisk kondition och energi för prestation.

Förändring

Vi lever i dag i en värld som förändras oerhört snabbt. Förändringstakten har aldrig varit så hög som nu och det kommer aldrig att gå lika långsamt som nu, i framtiden. Att ligga i framkant och att arbeta proaktivt är och kommer allt mer vara en framgångsfaktor.  Vi är med och hjälper våra kunder i att skapa nya möjligheter både internt och externt. Vi Investerar tid, kompetens och kapital i olika verksamheter. 
Våra uppdrag är av olika karaktär. Vi har lång erfarenhet av uppdrag inom change och management consulting, ledar och ledningsutveckling samt inom effektivitet och produktivitet. Vi har också framgångsrikt arbetat med projektledning av allt ifrån projekt inom besöksnäringen, tjänstesektor, samarbeten , gränslandet mellan näringsliv och sport, projekt inom försäljning och rekrytering, samt att vi arrangerat mängder konferenser och möten.  Vi arbetar med ett framåtlutat proaktivt arbetsätt utifrån starka idéer där syfte och mål är grundläggande.  Det ska vara kul att jobba med oss. 
Vi skapar samarbeten mellan människor, organisationer och projekt. . Vi får rätt saker att hända, på riktigt. Vi är duktiga på att snabbt kunna hoppa in i olika situationer, skapa en snabb överblick av verksamheten för att sen kunna skapa värde och göra skillnad.  Vi arbetar metodiskt, engagerat och målinriktat.  

Vi börjaR alltid med Syfte & Mål.

VAD VI GÖR

Vi får våra kunder att nå extraordinära mål genom tydligt fokus på här & nu för att nå där & sen.

Vi frigör potential genom att utveckla ledare, team och individer. 

Vi utvecklar vanor av effektivitet hos varje individ för att nå mål på ett hållbart sätt.

Vi skapar en inkluderande kultur och en enhetlig struktur med högt förtroende = fantastiska idéer blir till verklighet.

Vi sammanför människor och möjligheter som tillsammans skapar vinnande affärer. 

Vi utvecklar målinriktade mötesplatser för människor, affärer och organisationer. 

Vi skapar tydliga effekter av samarbeten mellan företag och sport.

Vi leder och inspirerar som föreläsare och facilitator.