CONSULTING 

Vill ni ha nya resultat behöver ni göra saker nytt och annorlunda. Dagens organisationer är i första hand byggda för att tillsammans optimera det som redan görs inte för att hantera förändring och de flesta medarbetare står inte precis startklara för att snabbt genomföra en förändring. Vi erbjuder Change management  ett strukturerat sätt att få individer, grupper och organisationer från ett aktuellt läge till ett önskat läge. 

Vi frigör helt enkelt potential för att få rätt saker att hända för att förverkliga morgondagens önskade resultat. För att lyckas så har vi ett arbetsätt som innebär att vi jobbar med från ledning, till team och till individerna.          
Mål & Framtidsarbeten

Tillsammans definierar vi ett skarpt nuläge mot bakgrund av den situation. Vi arbetar fram en utmanande och attraktiv gemensam målbild. Vilka är era möjliggörare och hinder för att ta er till det framtida läget.

Utveckling Ledningsgrupp

Vi tränar ledningsgruppen utifrån faktorer som är gemensamma för högpresterande lag. Vi tydliggör den potential som finns i laget och hur den kan frigöras genom att bäst spela lagets styrkor. 

Acceleration Team

Varje team ska äga sin plan. Lär er använda teamets kraft, kunskaper och färdigheter för att ta itu med viktiga frågor på bästa sätt. Att involvera ökar kvaliteten och acceptansen av lösningen. Lösningar som ger actions. Actions som ger resultat. 

Ledarträning

Vinnande kulturer skapas alltid medvetet. De leds av ledarna har tydliga strukturer och ett gemensamt språk. Vi erbjuder ledare praktisk träning i det hantverk som ledarskapet är. Personlig Effektivitet

Genom att arbeta enklare och smartare minskar slöseriet med tid och man verkligen kan fokusera på de viktigaste och mest värdeskapande arbetsuppgifterna.

Effektfulla Möten

Vi skapa en effektiv mötesstruktur, en involverande och framgångsrik kultur och sedan får vi er att verkligen följa detta på bästa sätt - att utveckla ett arbetsätt att följa det överenskomna.

Coaching

Vi arbetar med Coaching för att hjälpa individer och team att identifiera och nå mål på ett effektivt och bestående sätt. 

Affärsutveckling

Vi leder säljorganisationer mot nya resultat genom att utveckla arbetsätt och engagemang.

Way of working - Kultur

Vi ser vikten av att stärka kulturer genom att medvetet arbeta med värderingar. Vinnande kulturer skapar förutsättningar för starka prestationer.

"Nyckeln är inte att prioritera det som står på ditt schema utan att schemalägga det du prioriterar"

Business Perfomance Index

Vi vill förbereda oss. Vi har ett antal verktyg och metoder inför våra arbeten. Med Business Performance Index mäter, analyserar och utvärderar vi hur din organisation mår. Vi erbjuder unika och agerbara underlag och program för utveckling av ledare, team och individer. Vår process är enkel och tydlig. På endast 21 dagar har du svar på ert nuläge. Vi utvärderar era styrkor, vad som behöver bli bättre i ert arbete för att nå mål. Ingenting är så bra, att det inte kan bli bättre! För att bli bättre så behöver man träna.Vi är certifierade användare av BPI genom konsultföretaget Beta Teamperformance AB.

Strategi, Mål & FramtidsarbeteN

Vi leder uppdrag som skapar nya möjligheter för företag och individer för att nå nya resultat. Vi arbetar tillsammans med våra kunder från deras nuläge till det önskade läge och sätter fokus på de saker ni behöver åstadkomma. Vi arbetar metodiskt, effektivt och involverande med att hjälpa dig att utveckla din organisation, dina ledare och medarbetare tills ni har uppnått framtida önskade resultat.

Vi börjar alltid i ledningen och försätter sedan ut i hela organsationen. Tillsammans definierar vi ett skarpt nuläge mot bakgrund av den situation (internt & externt) som råder. Vi arbetar fram en utmanande och attraktiv gemensam målbild.Utifrån detta identifierar vilka är era möjliggörare och hinder för att ta er till det framtida läget, d v s vad måste hända här & nu. Med andra ord er strategi. Därefter är vi med och får rätt saker att hända. I ledningsgruppen, på alla avdelningar, i alla team, hela vägen ner till individnivå. Den största utmaningen för de flesta företag är att ha en tydlig strategi som genomförs. Tydlig strategi skapar rätt beteende som skapar rätt affärer. 

UTVECKLING AV LEDNINGSGRUPPEN 

Hur påverkar Ert ledarskap resultatet på sista raden? 

Vår ledningsgruppsutveckling är enkel och mycket resultatorienterad. En grupp utvecklas genom att formulera och tillsammans förverkliga ett önskat resultat. Många upplever att ledningsgruppsmöten mest handlar om att rapportera av och fatta nödvändiga beslut. De nyttjar inte potentialen hos människorna. Vi ser allt för ofta att samspelet, grundfundamentet och det proaktiva arbetet kring den gemensamma framtiden inte är optimalt. Många möter fortfarande utmaningar med silotänk, supoptimering, ineffektivt, prestige och tydliga svårigheter att samarbeta. Saker som faller nedåt och påverkar organisationen. 

Vi får er att bli en strategisk ledningsgrupp som arbetar med utvecklande frågor som tar er framåt. Att skapa en trygghet i att utmana varandra för att hitta konstruktiva och framåtriktade lösningar och beslut. Om inte ledningsgruppen driver utvecklingen framåt, vem ska då göra det? Vi tränar ledningsgruppen utifrån faktorer som är gemensamma för högpresterande lag. Vi tydliggör den potential som finns i laget och hur den kan frigöras genom att bäst spela lagets styrkor. Vi tränar er att använda teamets kraft, kunskaper och färdigheter för att ta itu med viktiga frågor på bästa sätt. 

Acceleration i alla TEAM  

Lär er använda teamets kraft, kunskaper och färdigheter för att ta itu med viktiga, olösta frågor på bästa sätt. Att involvera ökar kvaliteten och acceptansen av lösningen. Lösningar som ger actions. Actions som ger resultat. Skapa världens bästa lag. 

Att utifrån mål, önskat framtida läge och värdegrund skapa det resultat ni vill ha. Vi skapar starka team som bygger värde för organisationen och medarbetarna. Vi gör det praktiskt och tar ett helhetsgrepp på era utmaningar. Hur ser det ut idag? Vilka mål har ni och vad är gapet? Vår träning sker över tid och alltid med uppföljning för att säkerställa utveckling. Vi tror på att alla team ska äga sin plan. Det är då det kommer att hända något. Det är då alla blir motiverande att genomföra den. Att vara med och skapa sitt teams plan skapar ägarskap, motivation och ökar därmed förmågan och viljan att lyckas gå från ord till handling. Vi får varje team att skapa sin strategi och plan för genomförande utifrån företagets målbilder och planer. Teamen skapar den och teamen äger denI princip kan man säga att vi ”sätter framtiden” i spel nu i respektive arbetsgrupp/team/avdelning.Vi säkerställer acceleration mot de uppsatta mål vi har med våra insatser. 

Vi utvecklar och implementerar struktur/ arbetssätt för uppföljning och coaching. Vi vet att uppföljning är viktigt för att skapa förutsättningar att nå mål på bästa sätt. 

LEDARSKAP 

Vinnande kulturer skapas alltid medvetet. De leds av ledarna har tydliga strukturer och ett gemensamt språk. Vi erbjuder ledare praktisk träning i det hantverk som ledarskapet är. Det kommer inte fungera att lösa morgondagens utmaningar och problem med gårdagens lösningar. Ledare spelar en avgörande roll för acceleration och framgång. 

Hur kan vi skapa organisationer som är lämpliga för människor och anpassade för framtiden? Förändring är oundviklig, men som människor har vi ett naturligt motstånd mot det. Och även om det kan vara svårt, kan du antingen förändras med tiden, eller förändras av dem. Det är organisationerna som gör förändring till en del av sättet de tänker och agerar som kommer att forma framtiden. De som låser upp högre prestationsnivåer och engagemang från sina team och utvecklar ledarskap i hela sin organisation kommer att vara de som är bäst rustade att dra nytta av allt eftersom världen förändras.

Vill du nya resultat behöver du göra nytt och annorlunda. Vi har sett hur traditionella metoder inte kunna ge tillräckligt bra effekter. Vi skapar moderna träningsprogram för ledare att hantera både där och sen och hör och nu på ett praktiskt sätt. 

FÅ RÄTT SAKER Att hända - Work Smart

Att få rätt saker att hända kräver ett nytt mindset. Vi vet att det finns perioder när många känner sig stressade, upplever att de har ont om tid, har för mycket att göra och att många i viss mån tappar kontrollen över situation. Jobbet kan helt enkelt ibland vara för mycket arbete. Utvecklingsmöjligheterna stagnerar. Det är svårt att få tid till det man verkligen ska göra. Avbrotten, telefonsamtalen, långa möten och e-posten tar över dagen. När hjulen snurrar allt snabbare springer många fortare för att hänga med. Det hjälper dock inte alltid att öka arbetstakten. Det är inte det mest effektiva. För att hinna med och må bra behöver vi utveckla vårt sätt att arbeta och leva. Det handlar det om att gå från ord till handling. 

Vår erfarenhet ger er experthjälp att skapa ert Way of working i syfte att hjälpa er att förverkliga morgondagens önskade resultat. Goda resultat skapas tillsammans och individuellt. Att bygga ett workplace som kan ge medarbetare rätt förutsättningar att lyckas är idag en framgångsfaktor.  Samarbete och eget ansvar blir avgörande för ett framgångsrikt teamarbete. Dagens möjligheter är enorma men kan också svårt och utmanande att verkligen få till det.

Att utveckla ett framgångsrikt workplace kräver fokus. Vi är övertygade att om man skapar tid för fokuserat arbete, har effektiva möten, respekterar varandras tid och har full förståelse för gränser mellan arbete och fritid får man ett framgångsrikt team som mår bra och presterar på topp. Att skapa de här vanorna kräver såväl tålamod som investeringar i form av tid. Det kräver en gemensam ansträngning av hela teamet. När man väl har det på plats då händer det saker på allvar.  

Vi förbättrar förutsättningarna att skapa ett positivt resultat. Att bli mer produktiv och att få rätt saker gjorda är självklart en del av ambitionen. Vi hjälper er att få en överblick över alla åtaganden – prioritera och fokusera rätt. Genom att hantera detta på rätt sätt får ni det mentala utrymmet att vara mer kreativ, mer strategisk eller varför inte bara mer närvarande. 

Vi skapar tillsammans med er ett gemensamt och individuellt arbetssätt där alla får rätt saker gjorda, förbättrar samarbetet med sina kollegor, skapar ökad kontroll och minskar stressen. Resultaten vi söker är att hjälpa alla må bättre och att alla kan frigöra tid till det som verkligen är viktigt. Genom att arbeta enklare och smartare minskar slöseriet med tid och man verkligen kan fokusera på de viktigaste och mest värdeskapande arbetsuppgifterna. 

Personlig Effektivitet

Vår träning sker teoretiskt och praktiskt. Inom alla områden kommer ni få verktyg och konkret träning för att bli bättre på att hantera alla uppgifter och förväntningar i en alltmer informationsrik, kravställande och stressig värld. Träningen är utvecklad för att snabbt kunna ta till sig nya metoder och omsätta dem i praktisk handling. Våra praktiska övningar är kopplade till allas vardag och affärskritiska situationer. 

 

Effektfulla Möten

Möten är och kommer att vara en viktig del av vårt arbetsliv. Idag ägnar vi många gånger över hälften av vår arbetstid i möten. Det kan vara fysiska, digitala och/eller hybridmöten. Tyvärr upplever alldeles för många ”som går på möten” att det är många timmar som bara kastas bort. När vi ägnar så mycket tid i möten så ger det oss mindre tid att verkligen genomföra det vi bestämmer på möten. Dessutom så vet vi att förberedelser inför möten och efterarbeten av det som bestäms väldigt sällan prioriteras tillräckligt mycket. 

Way of working

Att tillsammans forma spelregler för hur vi ska arbeta är idag mycket viktigt. En kombination av det traditionella och hybrida arbetssättet kan bli en framgångsfaktor.

Vi har lång erfarenhet av att utveckla effektiva koncept för Way of working. Spelregler kring kontor, epost och kommunikation, teams, SMS mm. Vår erfarenhet är att moderna organisationer mår mycket bra av att arbeta fram ett arbetsätt från ledning och ut i hela organisationen.

Kultur & Värderingar  

Vinnande kulturer skapas alltid medvetet. De leds av ledarna har tydliga strukturer och ett gemensamt språk. 

Vi ser vikten av att stärka företagskulturer genom att medvetet arbete med värderingar.  Det blir alt viktigare. Det är idag en konkurrensfördel. Stark kultur, värderingar som för laget och jaget att må bra och prestera på topp.  Våra konsulttjänster bidrar alla till att utveckla kulturen. Det blir summan av vårt arbetssätt. 

Vill du stärka din kultur och jobba med din värdegrund. Låt oss sätta samman ett koncept för er utveckling bestående av olika praktiska moment.