COACHING ON DEMAND

Vi coachar ledare, nyckelpersoner och team att identifiera mål och nå mål på ett effektivt och bestående sätt. Coaching on demand är ett vårt verktyg att hjälpa kunden att lösa problem. vara rådgivare, träna och tillföra kompetens på ett tids och kostnadseffektivt sätt. Vi arbetar helt enkelt med er förmåga att prestera på elitnivå, Det kan vara inom näringslivet, inom sportens värld. Coachning on demand levereras snabbt och effektivt. PERFORMANCE COACHING

Vi har lång erfarenhet av branschoberoende consulting inom alla typer av organisationer - små som stora, ägarledda som noterade, privata som offentliga samt nationella och internationella samt inom sporten värld. Vi har också lång egen ledarerfarenhet inom både näringsliv och sportens värld. Den gemensamma nämnaren i allt vi gjort har handlat om att skapa vinnande kulturer med värvade medarbetare som presterar på toppnivå och når unika resultat.

Vi har också en gedigen coachingutbildning där vi har genomgått utbildningar till elittränare, business coaching utbildningar med flertal inriktningar och utbildning inom mental rådgivning. 

Performance Coaching är ett verktyg där vi hjälper individer och team att uppnå sina professionella ambitioner. Vi frigör potential för högre nivåer av prestanda, engagerar individer och främjar en kultur av ständiga förbättringar. Med coaching hjälper vi individen att bygga tankevanor i syfte att höja sina prestationer, förbättra sin mental hälsa och fokus, stärka självförtroende, karriär och relationer.

Prestationscoaching parar modern psykologi med lösningsfokuserade strategier för att du ska kunna prestera optimalt inifrån och ut. Få perspektiv på var du är nu i förhållande till dina mål och identifiera de interna och externa krafter som begränsar din framgång. Träna om din hjärna för att vara en ström av positivitet, självförtroende och motståndskraft.

Våra gedigna erfarenhet, vår passion och våra verktyg hjälper oss att hjälpa dig att göra skillnad på riktigt.

Vilka resultat vill du uppnå?

Vill du nå toppen? 

Innehåll anpassas efter varje kund. 

·      Leda efter visioner & värderingar 

·      Vilket är ditt WHY? 

·      Effektivt arbete med Strategi, Mål och Handling

·      Målstyrning KPI – OKR? 

·      Exekution – från ledning ut i organisationen

·      Reaktiv vs Proaktiv

·      Effektiv uppföljning & Coaching

·      Hur skapa motiverade och värvade medarbetare?

·      Leda ledningsgrupper och team 

·      Employer Branding

·      Time Management – Planera och Prioritera din tid

·      Delegering

·      Leda effektfulla möten

  • Samspel med styrelse och ägare