Trevista UNiteD AB 

UTVECKLING AV LEDNINGSGRUPPEN / Teamet

Ledarna och ledningen driver och ansvarar för utvecklingen. Därför börjar vi med dessa nyckelpersoner. Ju effektivare och mer högpresterande ledningsgruppen är, desto högre avkastning, mer engagerade medarbetare och bättre resultat uppnå ni. Vi tränar ledningsgruppen utifrån faktorer som är gemensamma för högpresterande lag. Vi tydliggör den potential som finns i laget och hur den kan frigöras genom att bäst spela lagets styrkor. Ledarskapet är för oss nyckeln till framgång. Det är ledarna som skapar såväl kultur som struktur. Vi tränar ledarna att leda efter de mål och den strategi som verksamheten bestämmer. Vi tydliggör den potential som finns i laget och hur den kan frigöras genom att bäst spela lagets styrkor. Vi tränar er att använda teamets kraft, kunskaper och färdigheter för att ta itu med viktiga frågor på bästa sätt.


Den självklara vägen till framgång är när en ledningsgrupp kan använda sin fulla potential. Vi lockar fram teamets gemensamma kraft så att ledningsgruppen kan leda verksamheten i rätt riktning. Varje ledningsgrupp är unik och vi skräddarsyr varje insats utifrån respektive verksamhets specifika behov. 

Vår ledningsgruppsutveckling är enkel och mycket resultatorienterad. En grupp utvecklas genom att formulera och tillsammans förverkliga ett önskat resultat. Många upplever att ledningsgruppsmöten mest handlar om att rapportera av och fatta nödvändiga beslut? De nyttjar inte potentialen hos människorna. Vi ser allt för ofta att samspelet, grundfundamentet och det proaktiva arbetet kring den gemensamma framtiden inte är optimalt. Många möter fortfarande utmaningar med silostänk, suboptimering, ineffektivitet, prestige och tydliga svårigheter att samarbeta. Saker som faller nedåt och påverkar övriga organisationen.  vi tar tar er från "rapporteringsfällan" till att bli en strategisk ledningsgrupp som arbetar med utvecklande frågor som tar er framåt. Att skapa en trygghet i att utmana varandra för att hitta konstruktiva och framåtriktade lösningar och beslut. Om inte ledningsgruppen driver utvecklingen framåt, vem ska då göra det? 

Karläggning

Vi vill veta hur ni har det och vad ni vill? Vill börjar alltid med intervjuer och gillar att mäta. 

När mätningen är gjord analyserar vi resultatet.

Träningsprogram

Vi genomför träning av ledningsgrupper.

Vi tränare er, utmanar och inspirerar er inom.

Våra insatser handlar om Syfte och mål, gemensamt nuläge, gemensam önskad framtid, gap och actions för att nå resultat. Det handlar också om roller, mötesstandard, spelregler och arbetssätt i ledningsgruppen, förståelse för varandras styrkor och svagheter.

Follow Up & Coaching

Under programmet kombinerar vi tränarledda inspirationspass med workshops. Mellan våra träningspass bygger vi en struktur för att verkligen få detta att fungera träning på hemmaplan.

Allt syftar till att stärka träningen i ledarnas vardag.