Utveckling Ledningggrupp

Om man har en ny ledningsgrupp alternativt en erfaren ledningsgrupp så kan det finnas fördelar att utmana, tighta ihop och tillsammans väga tänka nytt. Genom att använda samma metodik som vi gör i vår ledarträningså säkerställer man att samtliga ledare utvecklar ett modernt ledarskap. 

Alla ledningsgrupper är unika. Många presterar relativt bra men nästan alla kan bli ännu bättre. Effekten av att ta sin ledningsgrupp till nästa nivå får stora positiva konsekvenser – inte bara för gruppen utan i lika stor grad för genomförandekraften i verksamheten. Med relativt små insatser kan man höja effektiviteten markant.

Vi inleder med att identifiera nuläget genom intervjuer med samtliga. Vi erbjuder också ett verktyg för att möta beteenden. Business Performance Index- Vi sätter fingret på vad som fungera bra och vad som kan bli bättre. 

När vi arbetar med att utveckla ledningsgrupper så arbetar jag vi ofta med nedan inriktning. 

  1. Förstudie - Intervjuer & mätning. Genom av arbetsätt, styrdokument. Vi medverkar ibland på möten också.

  2. Vilket är ert önskade läge och vart skall ni ? Tillsammans definierar vi ett skarpt nuläge mot bakgrund av den situation som råder. Vi arbetar fram en utmanande och attraktiv gemensam målbild där alla är värvade och motiverade. Utifrån detta identifierar vilka är era framgångsfaktorer, det vill säga, vilka är era möjliggörare och hinder för att ta er till det framtida läget. Vad måste hända här och nu för att kunna nå där och sen. Konkret och sammansvetsande. 

  3. Varför har man en ledningsgrupp? Vi tränar ledningsgruppen utifrån faktorer som är gemensamma för högpresterande lag. Vi tydliggör den potential som finns i laget och hur den kan frigöras genom att bäst spela lagets styrkor. Vi formulerar ett tydligt syfte med vad gruppen skall åstadkomma och hur man skall arbeta för att skapa resultat, vilka frågor man skall hantera och vilka frågor man behöver prioritera bort. För att ta tillvara medlemmarnas olika perspektiv, kompetenser och erfarenheter är gruppens dynamik, förmåga att föra dialog, dess laganda och psykologisk trygghet av största vikt. Allt för att kunna hantera utmanande frågeställningar. Ju effektivare och mer högpresterande ledningsgruppen är, desto högre avkastning, mer engagerade medarbetare och bättre resultat uppnår ni.  

  4. Uppföljning & Coaching -Vi brukar rekommendera uppföljning och coaching under en viss tid.  Uppföljning kan ske på olika sätt. Uppföljning säkerställer förändring av beteenden och skapa nya framgångsrika vanor.